azaan aur Iqamat ke darmiyan ki duayen aur azkaar

close button

Mein azaan aur Iqamat se qabal aur baad mein kahi jane vali dua maloom krna chahta hon .1 – Mere ilm ke mutabiq azaan se qabal to koi dua nahi, agar is waqt yani azaan se qabal koi khaas qoul ya ghair khaas qoul waghera k_ha jaye to yeh bidat minkara hai, lekin agar balatfaq aur achank aisa ho to is mein koi harj nahi .


2 – aur jab mauzan Iqamat k_hne lagey to khaas kr is waqt bhI hamaray ilm ke mutabiq koi khaas qoul aur dua nahi hai, is liye baghair saboot aur Daleel ke aisa krna bidat munkar mein shaamil hota hai .


3 – raha masla azaan aur Iqamat ke darmiyan dua ka, yeh aisa waqt hai jis mein DUA krna Marghoob aur mustahib hai .


Ans razi Allah tala anho bayan krte hain ke rasool Karim SAWW ne farmaya :

” Azaan aur Iqamat ke darmiyan ki gai dua radd nahi ki jati is liye dua kia kro “


sunan termazi hadees number ( 212 ) sunan abbu dawd hadees number ( 437 ) masnad Ahmed hadees number ( 12174 ) yeh alfaaz masnad Ahmed ke hain, aur allama albani Rehma Allah tala ne sahih abbu dawd hadees number ( 489 ) mein sahih qarar di hai .


Aur azaan ke foran baad dua ke alfaaz makhsoos hain :

Jabir ban Abdul Allah razi Allah tala anhuma bayan krte hain ke rasool Karim SAWW ne farmaya :


” Jo shakhs azaan sun kr yeh dua parhta hai is ke liye roz qayamat meri Shafaat halal ho jati hai :


” اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته “

Ae is mukamil pukar ke rab, aur qaim namaz ke rab Mohammad SAWW ko waseela aur fazeelat ataa farma, aur inhen woh maqam Mahmood ataa farma jis ka to ne un se wada kr rkha hai “


Sahih bikhari hadees number ( 589 ) .

4 – Aur Iqamat ke baad dua krne ki hamein to koi Daleel maloom nahi aur agar baghair kisi Daleel ke koi dua is waqt ke liye khaas kar li jaye to yeh bidat hai .


5 – Aur azaan ke waqt dua ke mutaliq guzarish hai ke aap ke liye masnoon yeh hai ke aap bi mauzan walay klmat hi dohrayen, lekin


حي علا الصلاۃ اور حى على الفلاح ki jaga aap لاحول و لا قوۃ الا باللہ kahe gey.

” Jab Mozan اللہ اكبر اللہ اكبر kahe to tum tum main se koi aik shaks اللہ اكبر اللہ اكبر kahe، phir mozan ke اشھد ان لالہ الا اللہ kehne par wo bi اشھد ان لا الا اللہ kahe، phir wo اشھد ان محمدا رسول اللہ kahe to wo bi اشھد ان محمدا رسول اللہ kahe، phir wo حى على الصلاۃ kahe، aur wo لا حول و لا قوۃ الا باللہ phir wo bi حى على الفلاح kahe to wo لا حول ولا قوۃ الا باللہ kahe، phir wo اللہ اكبر اللہ اكبر kahe to wo bi اللہ اكبر اللہ اكبر kahe، phir wo لا الہ الا اللہ kahe to wo bi لا الہ الا اللہ sadooq dil se kahe to wo jannat main dakhil ho ga “


Sahih muslim hadees number ( 385 ) .

6 – Aur Iqamat ke waqt dua ke baara mein baaz ulama Karam ne usay azaan shumaar krte hue ummoom par hi rehne diya hai, chunancha issi terhan suneney wala bi klmat duhraey ga, aur baaz ulama Karam ne Iqamat ke klmat dohranay vali hadees ke zaeef honay ki bana par usay mustahib qarar nahi diya, is hadees ki takhreej agay aa rahi hai, un mein Sheikh Mohammad ban ibrahim ne fatwa ( 2 / 136 ) aur Sheikh Ibn asyameen Rehma Allah tala ne alshrh al mamta ( 2 / 84 ) mein bayan kia hai .


– Aur jab mauzan Iqamat ke waqt qad qaamat aslat qad qaamat aslat ke alfaaz ke he to is ke jawab mein اقامھااللہ o ادامھا Allah ke alfaaz k_hna ghalat hain kion ke is ke baara warid shuda hadees zaeef hai .


Abbu Amama razi Allah tala ya kisi aur sahabi se riwayat hai ke bilal razi Allah tala anho Iqamat k_hne lagey, aur jab unhon ne qad qaamat aslat qad qaamat aslat k_ha to rasool Karim SAWW ne”  ” اقامھااللہ و ادامھا  ke alfaaz k_he, aur baqi sari Iqamat mein Umar razi Allah tala anho ki hadees azaan ki terhan hi alfaaz ki he “


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *